Her har vi samlet en række spørgsmål, som vores kunder ofte stiller vedrørende AutoBranchen Danmark Bilforsikring.


Kan ekstraudstyr forsikres?

Ja, ekstraudstyr kan medforsikres op til 30 procent af bilens nyværdi. Er der ekstraudstyr, skal værdien af dette angives under ekstraudstyr og tælles derefter med i bilens totale værdi.

Hvad dækker bilforsikringen?
Bilforsikringen dækker både kasko og ansvar. Kontakt Mondux på 33 66 83 00 for tilbud på ansvarsforsikring alene.

Er der ekstraudgifter forbundet med bilforsikringen?
Ja, der er et etableringsgebyr på 1.089 kr. inkl. gebyrer og afgifter til staten.

Hvordan fungerer selvrisikoforsikringen?
Selvrisikoforsikring er en del af tryghedspakken, som kan tilkøbes for 100 kroner om måneden. Selvrisikoforsikringen dækker første skade pr. forsikringsår.

Selvrisikoforsikringen dækker, hvis din selvrisiko bliver udløst. Dvs. hvis skadeudgiften overstiger kr. 12.500 (hvis føreren af bilen er mellem 18-24 år), eller hvis skadeudgiften overstiger kr. 7.500 (hvis føreren af bilen er over 25 år). Er skadeudgiften mindre end den selvrisiko føreren er pålagt, skal du selv betale denne.

Der er ingen dækning på selvrisikoforsikringen, hvis bilen bliver beskadiget ved udlån til anden fører end indregistreret forsikringstager/bruger, og denne fører er under 21 år. I dette tilfælde vil du selv skulle betale selvrisikoen på kr. 12.500.


Når jeg overgår til en ny aldersgruppe, hvornår falder min præmie så?

Din præmie reguleres en gang årligt, på det tidspunkt hvor aftalen om bilforsikringen blev indgået. Hvis din fødselsdag er i juni måned, men din aftale er indgået i januar måned, bliver præmien på din bilforsikring reguleret den efterfølgende januar.


Hvor er bilforsikringen tegnet?

Bilforsikringen er tegnet hos Alpha Insurance A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Bilforsikringen administreres af Mondux Assurance Agentur, og sælges gennem AutoBranchen Danmarks  medlemmer.


Skal bilforsikringen betales årligt?

Hvis forsikringstageren er over 21 år, kan bilforsikringen også betales månedligt. I dette tilfælde bliver den årlige præmie blot divideret med 12. Hvis man ønsker månedlig betaling, skal man oplyse sine kontooplysninger når bilforsikringen indgås. For personer mellem 18-20 år, skal bilforsikringen betales årligt.

Hvordan opsiger jeg min bilforsikring?
Bilforsikringen tegnes for et år ad gangen, og kan opsiges af begge parter med mindst én måneds varsel.

Hvem skal jeg anmelde en eventuel skade til?
I skadetilfælde skal man udfylde denne skadesanmeldelse, som også kan fås hos Mondux på telefonnummer 70 27 27 27. Hvis det drejer sig om hærværk, tyveri eller forsøg på tyveri, skal det tillige anmeldes til politiet omgående.

Hvad siger vores kunder